Obrażenia ciała

W katalogu spraw mieszczą się szkody uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym doznane na skutek upadku czy potknięcia. W ramach...

Więcej
Zamknij popup

Obrażenia ciała

W katalogu spraw mieszczą się szkody uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym doznane na skutek upadku czy potknięcia. W ramach zleconej sprawy ustalamy dane podmiotu odpowiedzialnego oraz uzyskujemy odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych ze zdarzenia kosztów, w tym kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki, utraconego zarobku. W szczególnych przypadkach zabiegamy o wypłatę z góry kosztów leczenia czy zmiany zawodu. Dochodzimy wypłaty specjalnej renty i słusznego zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie.

Wypadek przy pracy

Reprezentujemy zatrudnionych i wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. Analizujemy obowiązujące w zakładzie pracy przepisy BHP....

Więcej
Zamknij popup

Wypadek przy pracy

Reprezentujemy zatrudnionych i wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. Analizujemy obowiązujące w zakładzie pracy przepisy BHP. Prowadząc sprawę skutecznie zabiegamy o wypłatę należnych świadczeń w związku z doznanymi obrażeniami ciała lub rozstrojem zdrowia. Dochodzimy wypłaty odszkodowania w tym kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki, rekompensaty utraconych zarobków czy należnej renty oraz zadośćuczynienia za cierpienie.

Błąd medyczny

Reprezentujemy Klientów dotkniętych skutkami zdarzenia medycznego obejmującego zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,...

Więcej
Zamknij popup

Błąd medyczny

Reprezentujemy Klientów dotkniętych skutkami zdarzenia medycznego obejmującego zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącą następstwem działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, tj. błędną diagnozą, leczeniem lub podaniem leku. Dochodzimy wszelkich świadczeń za błędy lekarskie oraz nieudzielenie pomocy.

Śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby bliskiej spowodowanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia zabiegamy o wypłatę należnych świadczeń...

Więcej
Zamknij popup

Śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby bliskiej spowodowanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia zabiegamy o wypłatę należnych świadczeń dla bliskich, takich jak renta na rzecz osób pozostających na utrzymaniu zmarłego, w tym tytułem otrzymywanych od zmarłego alimentów, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej bliskich czy zadośćuczynienie za doznaną przez bliskich krzywdę, nadto uzyskujemy zwrot kosztów leczenia i ceremonii pogrzebowej.

Szkoda na nieruchomości

Skutecznie reprezentujemy w sprawach likwidacji szkód w nieruchomości spowodowanych zalaniem, pożarem, błędem budowlanym i innymi...

Więcej
Zamknij popup

Szkoda na nieruchomości

Skutecznie reprezentujemy w sprawach likwidacji szkód w nieruchomości spowodowanych zalaniem, pożarem, błędem budowlanym i innymi zdarzeniami. Działamy na rzecz szybkiej wypłaty należnego odszkodowania. Weryfikujemy działania zakładu ubezpieczeń. Na szczególnych zasadach prowadzimy sprawy o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz pogorszeniem sąsiedztwa na skutek inwestycji w pobliżu nieruchomości Klientów, także przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego i Skarbowi Państwa.

Szkoda komunikacyjna

W ramach postępowania w sprawie działamy na rzecz szybkiego i uczciwego zlikwidowania szkody także w przypadku zdarzenia z udziałem...

Więcej
Zamknij popup

Szkoda komunikacyjna

W ramach postępowania w sprawie działamy na rzecz szybkiego i uczciwego zlikwidowania szkody także w przypadku zdarzenia z udziałem pojazdów zarejestrowanych poza granicą RP. Weryfikujemy kosztorysy napraw sporządzone przez ubezpieczyciela. Skutecznie zabiegamy o wypłatę należnej, wyższej kwoty odszkodowania bądź o naprawę pojazdu i wypłatę rekompensaty z tytułu utraty wartości pojazdu po naprawie.

Certo Odszkodowania

Certo Odszkodowania to wyspecjalizowana Kancelaria Prawnicza, świadcząca pomoc w uzyskaniu należnego swoim Klientom odszkodowania za szkodę majątkową lub zadośćuczynienia za krzywdę w związku z doznanym nieszczęściem.

Więcej o nas

Skontaktuj
się z nami

Nasze biuro mieści się w centrum Świnoujścia przy ul. ul. Armii Krajowej 5/10 gdzie, po wcześniejszym umówieniu spotkania, służymy bezpłatną poradą przy wstępnej analizie Państwa sprawy.

Adres

Biuro Kancelarii
Certo Odszkodowania

ul. Armii Krajowej 5/10,
(72-600 Świnoujście)