żadnych opłat wstępnych Nie pobieramy

Analiza

Działania Certo Odszkodowania mają na celu uzyskanie jak najwyższych, należnych świadczeń przy minimalnym zaangażowaniu Klienta. W tym celu dokonujemy wstępnej bezpłatnej analizy przypadku zgłaszanego przez Klienta opierając się na otrzymanych dokumentach i przekazanych informacjach.

Umowa

Po pozytywnej weryfikacji sprawy proponujemy zawarcie umowy o reprezentację oraz przekazanie stosownego upoważnienia do reprezentowania przed ubezpieczycielem czy sądem, co pozwala na wszczęcie sprawdzonych działań naszej firmy. O wszelkich postępach powierzonej nam sprawy nasi Klienci informowani są na bieżąco oraz to do nich zawsze należy ostateczna decyzja, co do dalszych działań w sprawie.

Nasze honorarium płatne jest
dopiero z chwilą uzyskania
świadczenia i jest uzależnione
od rezultatu naszych działań.