Opieramy się na  wiedzy i bogatym doświadczeniu

Certo Odszkodowania

Certo Odszkodowania to wyspecjalizowana Kancelaria Prawnicza, świadcząca pomoc w uzyskaniu należnego swoim Klientom odszkodowania za szkodę majątkową lub zadośćuczynienia za krzywdę w związku z doznanym nieszczęściem.

Naszą pomoc kierujemy do osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu w związku ze zdarzeniem mającym miejsce nawet do 3 lat wstecz. W ramach opracowanych i sprawdzonych procedur świadczymy skuteczną pomoc w postępowaniu odszkodowawczym. Reprezentujemy naszych Klientów przed firmami ubezpieczeniowymi oraz sądami efektywnie zabiegając o wypłatę słusznego świadczenia, także w sprawach zakończonych już dobrowolną wypłatą niespornej kwoty. W podejmowanych na rzecz naszych Klientów działaniach opieramy się na wiedzy współpracujących z nami doświadczonych adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych będących biegłymi sądowymi.